Impresum

Sídlo společnosti

DIMABAY GmbH
Promenadeplatz 8
80333 München
Germany

 
Vedení

Vedení společnosti: Lars Nottehed, Martin Ehrentreich
Rejstříkový soud: Amtsgericht München
Registrační číslo: HRB 291251
Daňové číslo: 37/262/32267
DIČ: DE270964481

 
Vyloučení odpovědosti

1. Obsah online nabídky
Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud není na straně autora prokázána úmyslná nebo hrubě nedbalá chyba.

Všechny nabídky jsou nezávazné a mohou být změněny. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit, smazat nebo dočasně nebo trvale ukončit publikaci částí stránek nebo celého webu bez předchozího upozornění.

2. Interní a externí odkazy
Autor nenese odpovědnost za obsah odkazovaný na web nebo odkazovaný z jeho stránek, pokud nemá plné vědomí o nelegálním obsahu a nemůže zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení těchto stránek.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách zjevný nelegální obsah. Autor nemá vliv na aktuální a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení platí pro všechny externí odkazy a odkazy nastavené na vlastních webových stránkách autora a také pro vstupy třetích stran v knihách návštěv, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech a ve všech dalších formách databází vytvořených autorem, ke kterým je možný externí zápis. Za nelegální, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé použitím nebo nepoužitím těchto informací nese odpovědnost pouze poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, a ne strana, která pouze odkazuje na příslušnou publikaci prostřednictvím odkazů.

3. Autorská práva a ochranné známky

Autor učinil veškeré úsilí, aby dodržel autorská práva k obrázkům, grafikám, zvukovým souborům, video sekvencím a textům použitým ve všech publikacích, použil obrázky, grafiky, zvukové soubory, video sekvence a texty, které vytvořil sám, nebo využíval grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty, které jsou veřejným majetkem.
Všechna obchodní jména a ochranné známky uvedené na webu a možná chráněná třetími stranami jsou bez omezení předmětem ustanovení příslušného práva k ochranným známkám a vlastnických práv příslušných registrovaných vlastníků. Uvedení ochranné známky neznamená, že není chráněna právy třetích stran!

Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně u autora stránek. Jakékoli duplikace nebo používání objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez souhlasu autora.

4. Prohlášení o ochraně soukromí
Pokud je poskytnuta možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), zadání těchto údajů probíhá dobrovolně. Používání a placení všech nabízených služeb je povoleno, pokud je to technicky možné a rozumné, bez uvedení osobních údajů nebo pod specifikací anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Používání zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé, kteří posílají nevyžádané spamové zprávy, budou potrestáni. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových e-mailů v případě porušení tohoto zákazu.

5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud jsou části nebo jednotlivé pojmy tohoto prohlášení nelegální nebo nesprávné, obsah nebo platnost ostatních částí tímto faktem nejsou ovlivněny.